Lærerveiledning

Generell lærerveildning på matemania (mellomtrinn)

 

 

Velkommen til et mangfoldig matematikklandskap.

 

matemania.no er et webbasert læreprogram. Utgangspunktet er emner fra L97 og vil dekke mange områder i fagplanen. matemania.no kan anvendes uavhengig av læreverk klassen bruker.

 

matemania.no er bygd opp som en samling verksteder. Her kan elevene gjøre matematiske erfaringer. Det gir muligheter til å eksperimentere, utforske, lager egne hypotese og prøve ut. For at dette skal være mulig er matemania.no organisert som interaktive verksteder der elevene selv kan utføre aktiviteter. Noen verksteder er av rent matematisk art der målet for eksempel kan være å lære mer om divisjon eller figurtall. Andre verksteder kan være mer estetiske der sammenhengen mellom geomtri (symmetri) og estetikk kommer tydelig fram. Hverdagsmatematikk er fremtredende i enkelte verksteder som for eksempel i frukthandleren og målestokk.

 

I matemania.no kan elevene arbeide med mange forskjellige matematiske emner. De velger selv enten fra ikonøya eller fra hurigmenyen der emnene er ordnet etter tema. Om ønskelig kan læreren finne verksteder som passer aktuelle emner elevene arbeider med i matematikktimene og styre elevene mot disse.

 

På verkstedsnivå kan elevene arbeide alene eller i grupper på to eller tre. Hvis elevene har tilgang til internett kan de også arbeide med verkstedsaktivitetene hjemme. I verkstedene vil elevene kunne se animasjoner og de vil selv kunne være aktive og styre undersøkelsene.

 

Rullemenyen i verkstedene

Styrer en musa over ikonet i verkstedet, kommer en rullemeny fram. Denne inneholder disse elementene:

 

Info

Når en er usikker på hvordan funksjonaliteten av knapper virker og hvilke valg en kan gjøre, oppfordrer vi til å velge info på rullemenyen. Denne kan hjelpe en i gang når en ikke er kjent med verkstedet og kan ogå vise en muligheter en selv kanskje har oversett.

 

Lærerveiledning

I sammenheng med info kan det for læreren være greit og også se på lærerveiledning knyttet til verkstedet. Der vil en kunne lese om verkstedet og målsettinger i forbindelse med aktivitetene.

 

Oppgaver

Elevene kan også velge å arbeide med oppgaver. Oppgavene har ofte fasit og elevene kan prøve å svare og får direkte tilbakemeldinger. Ofte vil det være en fordel at elevene går fra oppgavene til verkstedsaktiviteten for å prøve ut det oppgaven spør om og for å kunne svare. Det er lett å ”switche” mellom oppgaveverdenen og verkstedsverdenen. Oppgaveverdenen egner seg godt for elever som vil ha raske svar og som vil finne ut ting på egen hånd. Oppgavene kan gi elevene hjelp til å oppdage sammenhenger mellom aktivitetene i verkstedet og konkrete matematiske problem.

 

Undersøkelser

I mange tilfeller kan elevene også velge å arbeide med ”undersøkelser”. Dette er større oppgaver som vil ta tid. Det vil være en fordl at elevene arbeider med disse undersøkelsene i grupper. Forskjellige grupper kan gjerne komme frem til ulike resultater når de arbeider med disse undersøkelsene. Verkstedsaktivitetene vil vanligvis være til hjelp i arbeidet med undersøkelsene men også kilder utenfor kan være aktuelle.

 

Vi lager

Mange verksteder innholder valget ”Vi lager”. Her finner du konkrete tips hvordan du kan lage håndfaste illustrasjoner, annet utstyr eller konkretiseringsmodeller (ikke på data, ikke interaktiv) med klassen din. Mange av disse forslagene vil likne på verkstedsaktivitetene.

 

Kalkulator

En kalkulator er også tilgjengelig på de fleste verkstedene. I enkelte verksteder er kalkulator bevisst utelatt da vi ønsker å oppfordre elevene til å buke hoderegning. For noen vil dette være for vanskelig, og disse kan da bruke en ordinær lommeregner.

 

 

Lykke til med å bruke matemania.no i din klasse!